Over ons

Stichting Questionmark is een onafhankelijke denktank die wil bijdragen aan een gezond, duurzaam, rechtvaardig en diervriendelijk voedselsysteem.

Questionmark werkt vanuit het geloof dat transparantie rond producten en marketing partijen in het voedselsysteem helpt in het maken van meer gezonde, duurzame en eerlijke keuzes.

Met innovatief en praktijkgericht onderzoek genereert Questionmark kennis en motivatie bij besluitvormers in het voedselsysteem die hen helpt over te gaan tot verandering. Daarbij is onderzoek van Questionmark gericht op het inspireren van overheden om bedrijven te faciliteren, reguleren, en monitoren.

Impact

Met onze onderzoeken helpen wij invloedrijke spelers in de voedselketen in de transitie naar een toekomstbestendig voedselsysteem. Ons Impactverslag 2020-2021 laat zien tot welke resultaten onze aanpak reeds heeft geleid.

Drijfveer

Het huidige voedselsysteem is niet toekomstbestendig. Al decennia lang zien we dat het leidt tot toename van leefstijl-gerelateerde ziekten, zoals obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten; opwarming van het klimaat en achteruitgang van biodiversiteit; groeiende inkomensongelijkheid en mensenrechtenschendingen; onethische behandeling van dieren op industriële schaal. De oorzaken achter deze trends zijn de eenzijdige focus op winst en groei bij bedrijven en het valse idee dat consumentenvraag het aanbod in de markt bepaalt.

Strategie

Onze kernactiviteit is het doen van onafhankelijk en data-gedreven onderzoek dat motivatie en handelingsperspectief biedt aan supermarkten, voedselproducenten, beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en consumenten.

Voor het grootste deel van ons onderzoek nemen we zelf het initiatief. De financiering hiervoor komt van fondsen en donaties.

Mits het bijdraagt aan onze missie, doen we ook tegen betaling onderzoek of leveren we data.

Bij ons onderzoek maken we gebruik van onze eigen software om data te verzamelen en beheren. Zo beschikken we in onze database over alle producten die te koop zijn in de Nederlandse supermarkten, hun promoties, winkelinrichting, enzovoort. Deze database is groeiend voor supermarktassortimenten en marketing in landen buiten Nederland.

Onze onderzoeksresultaten publiceren we in de vorm van rapporten en persberichten  - via onze eigen kanalen en via partners. Wij werken hierbij meestal samen met maatschappelijke belangenorganisaties, wetenschappers en journalisten.

Onze publicaties hebben rechtstreeks impact op overheidsbeleid, op voedselproducenten en supermarkten.

Ons hoofdkantoor zit in Nederland en van daaruit werken we op dit moment ook in Engeland, België en Zweden. 

Questionmark en de door de VN gedefinieerde ‘Sustainable Development Goals (SDG’s)

Onze waarden

Ons werk is te allen tijden wetenschappelijk onderbouwd, gebaseerd op data en constructief. Onze eigen initiatieven zijn daarnaast ook pionierend, waardegedreven en onafhankelijk. 

Onafhankelijk

Questionmark is een onafhankelijke stichting. Wij waarborgen onze onafhankelijkheid door middel van ons bestuur, onze inkomsten en ons integriteitsbeleid. Verantwoording over het bestuur en de financiën vindt plaats in de jaarverslagen .

Inkomsten

De inkomsten van Questionmark bestaan hoofdzakelijk uit donaties van charitatieve fondsen en ad hoc subsidies vanuit de overheid.  Een minderheidsdeel van de inkomsten komt uit de verkoop van onderzoeken en data. Dankzij deze inkomensverdeling kan Questionmark het hoofddeel van haar activiteiten doen op eigen initiatief en onder eigen naam.

'Onderzoek op verzoek' doet Questionmark alleen voor bepaalde non-profit organisaties, zoals overheden, universiteiten en maatschappelijke belangenorganisaties.

Voedselproducenten en supermarkten kunnen gebruik maken van de data van Questionmark via de dochteronderneming, QMintelligence. Via een contractuele overeenkomst krijgen zij dan toegang tot de database met alle productinformatie die is verzameld door Questionmark. Het toegankelijk maken van deze data voor supermarkten en producenten is onderdeel van de missie van Questionmark, omdat deze bedrijven hiermee hun producten en/of assortiment kunnen verbeteren naar meer duurzaam en gezond. De data is ook publiek toegankelijk via de website van Questionmark.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@thequestionmark.org

Integriteitsbeleid

De kwaliteit en betrouwbaarheid van het werk van Questionmark wordt, naast de onafhankelijkheid van bepaalde inkomstenbronnen, mede bepaald door de integriteit van onze medewerkers. Questionmark vertrouwt haar medewerkers en gaat er vanuit dat zij bij het doen van onderzoek integer willen handelen. Om mogelijkheden voor belangenverstrengeling en averse prikkels zoveel mogelijk weg te nemen volgen we een integriteitsbeleid.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

 

Methode

Meer weten over de methode van Questionmark?