Impact  ›  Ekoplaza vertaalt ethische normen naar een eigen standaard voor vissenwelzijn.

Ekoplaza vertaalt ethische normen naar een eigen standaard voor vissenwelzijn.

22 okt. 2021

Uit ons onderzoek ‘Troebel zicht op vissenwelzijn’ dat wij uitvoerden in opdracht van de Dierenbescherming, bleek dat het ontbreken van informatie en de onduidelijkheid rondom de bestaande vissenkeurmerken, ervoor zorgen dat supermarkten geen aandacht schenken aan de lijdensweg die vissen doorgaans doorstaan in de visserij en viskwekerij. Ekoplaza brengt daar nu verandering in. De supermarkt laat weten de ethische normen over hoe Ekoplaza om wil gaan met dierenwelzijn, biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen te hebben vertaald naar een eigen standaard voor vissenwelzijn. Lees verder in het persbericht van de Dierenbescherming.