Vacatures

Werken bij Questionmark

Stichting Questionmark is een denktank die wil bijdragen aan een gezond, duurzaam, rechtvaardig en diervriendelijk voedselsysteem.

Questionmark werkt vanuit het geloof dat transparantie rond producten en marketing partijen in het voedselsysteem helpt in het maken van meer gezonde, duurzame en eerlijke keuzes. Met innovatief en praktijkgericht onderzoek genereert Questionmark kennis en motivatie bij machthebbers in het voedselsysteem die hen helpt over te gaan tot verandering. Daarbij is onderzoek van Questionmark gericht op het inspireren van overheden om bedrijven te faciliteren, reguleren, en monitoren.

Onze kernactiviteit is het doen van onderzoek en geven van advies. Hiermee bieden we motivatie en handelingsperspectief aan supermarkten, voedselproducenten, beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en consumenten. Onze onderzoeksresultaten publiceren we in de vorm van adviesrapporten en persberichten  - via onze eigen kanalen en via partners. Wij werken hierbij meestal samen met maatschappelijke belangenorganisaties, wetenschappers en journalisten. Onze publicaties en adviezen hebben rechtstreeks impact op overheidsbeleid, op voedselproducenten en supermarkten. Ons hoofdkantoor zit in Nederland en van daaruit werken we op dit moment ook in Engeland, België en Zweden. 

Questionmark is altijd op zoek naar talent. Voel je dan ook vrij om een open sollicitatie te sturen naar info@thequestionmark.org.

Momenteel staan de volgende vacatures open:

Stage/afstuderen: voeding, gezondheid, voedseldata

Hoe gezond is onze voedselomgeving? Door het verzamelen van ‘Food data’ van het etiket van voedingsmiddelen (voedingswaarden en ingrediënten) beantwoorden we onderzoeksvragen over de gezondheid van producten, zoals verlaging van zout, suiker; en dragen we ook bij aan transparantie over voedselinformatie in de keten. Wanneer food data niet beschikbaar zijn, is het de voor handen zijnde methodologie enkel nog monitoren via het etiket. Daarom wordt in dit project met IT partners een tool door-ontwikkeld en getest waarmee etiketinformatie van verpakkingen van voedingsmiddelen gedigitaliseerd kan worden. Met deze tool ga je werken in een multidisciplinair team. Onder begeleiding van de HAS Hogeschool (lectoraat Voeding & Gezondheid) ga je bij Questionmark, PS in foodservice, Choices International en Q-ray aan de slag op het grensvlak van voeding en ICT. Centraal staat het door ontwikkelen van beeldherkenningssoftware om etiketten van voedingsmiddelen te verzamelen en te testen.

Interesse? stuur ons een mail.

Deze vacature heeft geen sluitingsdatum. Ingestuurde sollicitaties worden iedere twee weken beoordeeld en voorzien van een inhoudelijke reactie.

Vacatures bestuur stichting Questionmark

Gezocht profiel: Financieel en Strategie

Momenteel wordt gezocht naar een bestuurder met specifieke kennis en kunde voor het uitoefenen van het financiële en strategische toezicht op stichting Questionmark en QM intelligence B.V. De voorkeur gaat uit naar een constructieve teamspeler, met een betrokken, deskundige, kritische houding en een breed netwerk. Daarnaast zoeken wij naar een professional met de volgende kenmerken:

 • Een achtergrond als financieel en strategisch manager, consultant, accountant of soortgelijk opleidings- of ervaringsniveau;
 • Ervaring als bestuurder en/ of toezichthouder en/ of als lid van een Auditcommissie;

Over het Bestuur

 • Het bestuur van Questionmark bestaat momenteel uit zes leden
 • Het bestuur wil een afspiegeling zijn van alle belangengroepen waarop Questionmark impact heeft, mee samenwerkt of van afhankelijk is. Deze groepen zijn: maatschappelijk middenveld, onderzoek, bedrijfsleven en fondsen. Dit betekent niet dat deze groepen letterlijk vertegenwoordigd zijn, maar dat minimaal iedere groep vertegenwoordigd is met een bestuurslid dat ervaring heeft in deze sector.  
 • Daarnaast vertegenwoordigt het bestuur de werkvelden waarin Questionmark en haar dochteronderneming QM intelligence succesvol dienen te zijn. Deze werkvelden zijn onderaan dit document benoemt
 • Questionmark als organisatie en het bestuur en directie in het bijzonder opereren onder de governance code: code Wijffels.
 • De bestuursleden zijn onbezoldigd. Voor direct voor Questionmark gemaakte onkosten kunnen zij een vergoeding krijgen.
 • Het Bestuur vergadert 4 x per jaar. Bestuursleden worden geacht minimaal 3 van de 4x aanwezig te zijn. De tijdsbesteding is ongeveer 1 uur voorbereiding. Vergaderingen duren doorgaans 2 uur. Daarnaast kunnen bestuursleden buiten de vergadering om advies gevraagd worden. Ze mogen hierin zelf de beschikbare tijd aangeven.
 • De zittingstermijn is 3 jaar, met mogelijkheid tot verlenging met maximaal 1 extra termijn. 

Algemene kenmerken kandidaten

 • Kandidaten onderschrijven de missie van Questionmark en QM intelligence.
 • Kandidaten hebben sterke affiniteit met gezondheid en verduurzaming van consumentengoederen, -diensten, food / retail en consumptiepatronen. 
 • Kandidaten hebben affiniteit met het creëren van verandering door het genereren en verspreiden van kennis en transparantie, onder andere door benchmarking.
 • Kandidaten halen plezier uit het begeleiden van gepassioneerde professionals.
 • Bestuursleden mogen gedurende het Bestuurslidmaatschap niet werkzaam zijn in een bedrijf dat onderwerp van onderzoek is van Questionmark. De reden hiervoor is belangenverstrengeling en de mogelijke schijn daarvan te voorkomen.

Reacties

Bij interesse kunt u een email sturen naar: Charlotte Linnebank, charlotte@thequestionmark.org

Deze vacature heeft geen sluitingsdatum. Ingestuurde sollicitaties worden iedere twee weken beoordeeld en voorzien van een inhoudelijke reactie.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

 

Team

Wie zijn de gezichten achter Questionmark?