Sustainable Development Goals (SDG’s)

22 feb. 2021

Questionmark draagt bij aan verandering van het voedselsysteem door het aanjagen van een markt die gericht is op gezond, duurzaam en ethisch verantwoord. Daarbij zijn de door de VN gedefinieerde ‘Sustainable Development Goals (SDG’s)’ een belangrijke leidraad.

De Superlijsten en andere onderzoeken van Questionmark dragen bij aan de volgende Sustainable Development Goals. 

SDG 3

Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden.

Met onze Superlijst Gezondheid maken wij inzichtelijk wat supermarkten kunnen doen om mensen gezondere keuzes te laten maken. Onze productwijzers en productcheckers bieden zowel producenten als consumenten inzicht in de gezondheid van verschillende producten. Zo draagt Questionmark via preventie bij aan het tegengaan van vroegtijdige sterfte door niet-overdraagbare ziekten (SDG 3.4).

Neem nu contact op of schrijf in voor nieuwsbrief voor meer informatie.

SDG 12

Verzeker duurzame consumptie-, en productiepatronen.

Naast aanbevelingen om supermarkten en producten gezonder te maken, draagt Questionmark met onder andere Superlijst Groen 2021 bij aan verandering van het voedselsysteem met aanbevelingen voor supermarkten en producenten om te komen tot een meer efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen (SDG 12.2); maatregelen te nemen om te komen tot een milieuvriendelijk beheer van chemicaliën en afval (SDG 12.4 en 12.5) en bedrijven aan te moedigen om duurzame praktijken aan te nemen en duurzaamheidsinformatie te integreren in hun rapporteringscyclus (SDG 12.6). 

Door publicatie van alle rapportages en onze productwijzers en productcheckers zorgen wij ervoor dat mensen overal beschikken over relevante informatie en zich bewust zijn van duurzame ontwikkeling en levensstijlen die in harmonie zijn met de natuur (SDG 12.8). 

Neem nu contact op of schrijf in voor nieuwsbrief voor meer informatie.

SDG 14

Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en maritieme hulpbronnen.

Questionmark doet onder andere voor De Dierenbescherming onderzoek naar vissenwelzijn. In Superlijst Groen 2021 maakt Questionmark inzichtelijk welke visproducten supermarkten alleen varianten met relevante duurzaamheidseisen aanbieden. Zo  stimuleert Questionmark supermarkten actie te ondernemen om de visvangst te reguleren en een einde maken aan overbevissing, aan illegale, niet-aangegeven en ongereguleerde visserij en aan destructieve visserijpraktijken (SDG 14.4).

Neem nu contact op of schrijf in voor nieuwsbrief voor meer informatie.

SDG 8

Bevorder aanhoudende, inclusieve, en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

In 2021 vergelijkt Questionmark voor Superlijst Sociaal, supermarkten structureel op - onder meer - de borging van mensenrechten in de aanvoerketens. Meer in het bijzonder wordt dan gekeken naar transparantie, rechten van vrouwen, boeren en arbeiders. Zo wil Questionmark supermarkten motiveren om maatregelen te nemen om gedwongen arbeid en slavernij te voorkomen (SDG 8.7) en zorg te dragen voor de waardige arbeidsrechten en gezonde werkomgevingen (SDG 8.8). 

Neem nu contact op of schrijf in voor nieuwsbrief voor meer informatie.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

 

Jaarverslagen

Transparantie staat bij Questionmark voorop.