Methode Productwijzers

In een productwijzer worden producten met elkaar vergeleken, met als doel inzicht te geven in de verschillen in gezondheid en duurzaamheid van producten en productieketens. De productwijzers zijn nog ontwikkeling, de onderzoeksmethode is dus ook nog niet definitief.

Selectie van productgroep

Bij het bepalen van de agenda voor productvergelijkingen neemt Questionmark in overweging:

  • De mate waarin binnen een productgroep ruimte is voor verbetering op gebied van duurzaamheid. We maken daarbij onder meer gebruik van de methodologie van The Sustainability Consortium (TSC). TSC is een internationaal samenwerkingsverband van universiteiten dat voor een groot aantal productgroepen heeft vastgesteld wat de grootste risico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten en dierenwelzijn.
  • De mate waarin binnen een productgroep ruimte is voor verbetering op gebied van voedingswaarden. We kijken hiervoor onder meer naar grote verschillen in voedingswaarden tussen verschillende merken, en naar de afstand van voedingswaarden tot de richtlijnen van het Voedingscentrum ('Schijf van Vijf') en afstand tot de ambities van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling.
  • Maatschappelijke relevantie van een productgroep. Een productgroep kan relevant zijn door een actuele maatschappelijke discussie over aspecten van duurzaamheid en gezondheid, omdat het onderwerp is van lopend overheidsbeleid, maar ook door traditionele binding aan een bepaald seizoen, zoals eieren met Pasen of barbecuesauzen in de zomer.

Criteria en weging

Vergelijking zijn altijd gebaseerd op zowel gezondheids- als duurzaamheidscriteria, behalve in het geval van producten met één enkel ingrediënt, waar gezondheidsverschillen niet relevant zijn.

Gezondheid

Voor het thema gezondheid vergelijken we bewerkte producten op één tot drie nutriënten. De keuze voor de nutriënten wordt bepaald aan de hand van de grenswaarden voor de Schijf van Vijf, of het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. De grootste afwijkingen van die grenswaarden die in de selectie van producten voorkomt, bepalen mede welke nutriënten worden meegenomen.

Duurzaamheid

Duurzaamheidscriteria worden in belangrijke mate bepaald door de risico's zoals geïdentificeerd door The Sustainability Consortium. Voedselproducenten vullen vragenlijsten in over de belangrijkste duurzaamheidsonderwerpen in hun productcategorie. Deze onderwerpen bepaalt TSC samen met vier universiteiten, waaronder de Wageningen Universiteit. Daarnaast spelen de spreiding en de beschikbaarheid van betrouwbare informatie over deze risico's bij de verschillende merken een rol. De verschillende factoren worden met elkaar gewogen.

Doordat alle producenten dezelfde vragen beantwoorden, kunnen producten worden vergeleken op hun inspanningen.

Feitelijke correctheid

Questionmark baseert zich voor haar productvergelijkingen op openbare productinformatie. Questionmark spant zich in om alle betrokken merkeigenaren op de hoogte te brengen van de voorgenomen publicatie en ze de gelegenheid te geven binnen redelijke tijd feitelijke onjuistheden te melden.

Zie ook de overkoepelende Questionmark methode.

Productwijzers

Bekijk de productwijzers