Nieuw onderzoek naleving mensenrechten door Nederlandse supermarkten

15 dec. 2022

Amsterdam/Den Haag, 15 december - Vandaag start het nieuwe Superlijst onderzoek naar de mensenrechtenaanpak van Nederlandse supermarkten bij de productie van voedsel in hun ketens. Kinderarbeid, discriminatie en uitbuiting zijn vaak ingrediënten van de voedselproductie. Superlijst Sociaal richt zich op Albert Heijn, Aldi, Jumbo, Lidl, PLUS, Dirk en Ekoplaza. Superlijst Sociaal is een nieuwe samenwerking van initiatiefnemer Questionmark met Oxfam Novib en Solidaridad. Het onderzoek inclusief de ranglijst wordt medio 2023 gepubliceerd.

Uitbuiting in voedselproductieketens

Achter de voedselproducten die in de supermarkten liggen gaat wereldwijd veel leed schuil. Volgens al lang bestaande internationale richtlijnen hebben bedrijven de verantwoordelijkheid om mensenrechtenschendingen te onderzoeken, voorkomen en schade te herstellen, maar in de praktijk gebeurt dit zelden. Ondanks de inzet van bedrijven hebben cacaoboeren in Ghana en Ivoorkust nog steeds geen leefbaar inkomen. Arbeiders op Braziliaanse mango plantages verdienen niet genoeg om zelf een mango te kunnen eten. Vrouwen worden wereldwijd achtergesteld: in de Indonesische visindustrie lopen vrouwen het risico hun baan te verliezen als ze zwanger worden. Anouk Franck, expert mensenrechten en bedrijfsleven bij Oxfam Novib: “Terwijl arbeiders in ontwikkelingslanden worden uitgebuit in productieketens, draaien supermarkten megawinsten. Tegelijkertijd neemt de economische ongelijkheid wereldwijd alleen maar toe.”

Superlijst Sociaal

Superlijst Sociaal, een onderzoeksproject van denktank Questionmark, vergelijkt welke maatregelen Nederlandse supermarkten nemen om mensenrechten te borgen en te verbeteren. Charlotte Linnebank, Questionmark: “Uit eerder onderzoek van Oxfam Novib blijkt dat Nederlandse supermarkten een inhaalslag hebben te maken. Superlijst Sociaal maakt straks inzichtelijk waar ze al verbeterd zijn en waarin ze nog achterlopen.” 

Met Superlijst Sociaal willen de organisaties de bekendheid over mensenrechtenschendingen vergroten en de aanpak van supermarkten versnellen. “De vragen die we aan de supermarkten stellen zijn niet nieuw. Wat we verwachten van supermarkten staat al elf jaar in de OESO richtlijnen. Het is de allerhoogste tijd dat supermarkten de problemen onder ogen zien en samen met hun leveranciers aan de slag gaan om schendingen van mensenrechten op te lossen”, zegt Heske Verburg, directeur van Solidaridad.

Voortbouwen op Behind the Barcodes onderzoek

Superlijst Sociaal borduurt voort op het internationale Behind the Barcodes onderzoek en campagne van Oxfam Novib. Sinds 2018 werden in dit onderzoek de vijf grootste Nederlandse supermarkten, Albert Heijn, Aldi, Jumbo, Lidl en PLUS, ieder jaar beoordeeld op hun mensenrechtenbeleid in hun toeleveringsketens in ontwikkelingslanden. In Superlijst Sociaal worden voor het eerst Dirk en Ekoplaza aan dit rijtje toegevoegd. Questionmark neemt dit onderzoek op in het bredere onderzoeksprogramma Superlijst, dat supermarkten al vergelijkt op thema’s gezondheid, milieu en dierenwelzijn.

Onderzoeksmethode

In samenwerking met Oxfam Novib en Solidaridad is de Behind the Barcodes-onderzoeksmethode aangepast aan het Superlijst onderzoekskader door Questionmark. De onderzoeksmethode van Superlijst wordt onder toeziend oog van een onafhankelijke Raad van Wetenschappers ontwikkeld. De methode van Superlijst Sociaal is vanaf 15 december voor iedereen beschikbaar (ook in het Engels beschikbaar). De dataverzameling start op 19 december 2022.

Over de partners

Oxfam Novib

Oxfam Novib zet zich in voor gelijke rechten en gelijke kansen over de hele wereld. Vanaf 2018 beoordeelde Oxfam Novib met hun Behind the Barcodes onderzoek en campagne vier jaar lang Nederlandse supermarkten op hun mensenrechtenbeleid in hun toeleveringsketens in ontwikkelingslanden. Oxfam Novib neemt ervaring mee uit de Behind the Brands en Behind the Barcodes campagnes en bouwt ook verder op onderzoek van partners in ontwikkelingslanden op het gebied van internationale voedselketens.

Solidaridad

Solidaridad komt in actie voor een wereld waarin alles wordt gemaakt en gekocht in solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties. Solidaridad richt zich op het verbeteren van de positie van boeren, arbeiders en ondernemers over de hele wereld. In samenwerking met ketenpartners bouwt Solidaridad aan eerlijke en duurzame productieketens. Supermarkten spelen een cruciale rol in deze kete