Superlijst Gezondheid 2020

8 feb. 2022

Onderzoeksmethode

Superlijst laat zien in hoeverre supermarkten hun positie in het voedselsysteem gebruiken om bij te dragen aan bovenstaande doelen. Om daarvan een beeld te krijgen is een onderzoeksmethode opgesteld in samenwerking met Diabetes Fonds, Hartstichting, Maag Lever Darm Stichting en Nierstichting, onder toeziend oog van een onafhankelijke Raad van Wetenschappers. De onderzoeksmethode is in het voorjaar van 2020 besproken met de supermarkten. In juni is de definitieve versie gepubliceerd en begon het onderzoek.

In het onderzoek hebben we supermarkten vergeleken op vier onderwerpen:

Beleid
Streeft de supermarkt ernaar om meer gezonde producten te verkopen? En probeert de supermarkt ook om minder ongezonde producten te verkopen?

Assortiment
Welk deel van het assortiment bestaat uit product uit de 'Schijf van Vijf'? En voor producten buiten de Schijf van Vijf: hoe ongezond zijn die?

Aanbiedingen
Helpen de aanbiedingen in de weekfolder om gezond boodschappen te doen?

Inrichting
Helpt de inrichting van de winkel op gezond boodschappen te doen? Ligt er bijvoorbeeld snoep bij de kassa, of niet? Of waarschuwt de supermarkt juist voor producten met veel suiker of weinig vezels?

Op basis van de Superlijst onderzoeksmethode en deze vier onderwerpen hebben we, onder toeziend oog van de Raad van Wetenschappers, de vergelijkingscriteria ontwikkeld.

› Download hier de volledige Vergelijkingscriteria Gezondheid 2020