Superlijst Milieu 2022 België

22 nov. 2022

Duurzaam voedsel. Welke inspanningen leveren Belgische supermarkten om het voedselsysteem te verduurzamen?

Supermarkten kunnen een belangrijke rol spelen om het voedingspatroon duurzamer en gezonder te maken. Voor Superlijst Milieu onderzochten we in hoeverre de supermarkt bijdraagt aan een duurzaam voedselsysteem en -patroon.

Dit zijn de belangrijkste bevindingen.

Duurzaam voedsel is nog niet de norm in Belgische supermarkten

Supermarkten kunnen hun inspanningen om het voedselsysteem te verduurzamen drastisch opvoeren. Hoewel elke supermarkt veelbelovende praktijken toepast, dragen supermarkten in België momenteel niet veel bij tot een meer plantaardig voedingspatroon, tot duurzaam voedsel en tot minder voedselverspilling. Dat zijn de belangrijkste bevindingen van Superlijst Milieu België 2022 na een evaluatie van beleid, assortiment, aanbiedingen en aanpak in de winkels. Door de dialoog aan te gaan met elkaar, met actoren uit het maatschappelijk middenveld en met beleidsmakers kunnen supermarkten hun impact op de transitie naar een duurzaam voedselsysteem aanzienlijk vergroten.

Ranglijst

Uit de bevindingen van Superlijst Milieu is op basis van de vooraf vastgelegde weging een ranglijst van supermarkten samengesteld. Die ranglijst laat zien welke supermarkten over het geheel genomen tot de voorlopers, middenmoot en achterblijvers behoren. De grenzen tussen die groepen zijn getrokken waar de verschillen tussen twee supermarkten het grootst zijn. Daarbij was vooraf bepaald dat de groepen voorlopers en achterblijvers altijd meer dan één supermarkt zouden omvatten.

Deze ranglijst moet niet worden opgevat als een absoluut oordeel. Integendeel, het valt op dat het niet steeds dezelfde supermarkt is die op alle gebieden voorop loopt. Juist de onderlinge verschillen laten zien dat er voor alle supermarkten nog veel te winnen is als ze kennis nemen van de goede voorbeelden bij collega-supermarkten.

Lees het volledige persbericht

Partners

Superlijst Milieu 2022 is tot stand gekomen in samenwerking met Rikolto, Test Aankoop, Bond Beter Leefmilieu, FoodWIN, BOS+, Canopea en Ecoconso.

Financiering

Het Belgische Superlijst-onderzoek wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van Rikolto, Test Aankoop, de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en EU LIFE