Methode Superlijst

Onderzoeksthema's

Superlijst vergelijkt de mate waarin supermarkten gezond en duurzaam voedsel de makkelijke keuze maken. De komende jaren zullen er om de twee jaar, vier Superlijsten verschijnen, elk op een ander thema:

Vergelijkingscriteria

Om de supermarkten te vergelijken op deze thema's, hebben we duidelijke vergelijkingscriteria nodig. Die criteria stellen we op in samenwerking met maatschappelijke organisaties, wetenschappers en andere experts. Dat doen we steeds apart voor ieder thema. Hieronder vind je de criteria voor onze Superlijsten.

Onderzoekskader

Bij het opstellen van criteria en bij het uitvoeren van het onderzoek houden we ons aan het Onderzoekskader Superlijst. In dit onderzoekskader is een aantal basale afspraken vastgelegd die voor het hele project Superlijst gelden. Bijvoorbeeld: hoe zorgen we ervoor dat de criteria een goed beeld geven, dat het onderzoek eerlijk verloopt, en wie laten we op welk moment meepraten over de beslissingen die we nemen? Mocht het nodig zijn om het Onderzoekskader tussentijds aan te passen, dan gaat dat altijd in overleg met de Raad van Wetenschappers.

Raad van Wetenschappers

De onderzoeksmethode voor alle Superlijst wordt opgesteld onder toeziend oog van de Raad van Wetenschappers. De experts in deze Raad zien erop toe dat de vergelijking van supermarkten eerlijk is en bijdraagt aan verbetering van het voedselsysteem.

Ontdek de Superlijsten

Lees meer over de Superlijsten van Questionmark