Superlijst Gezondheid 2022

Onderzoeksmethode

Gezondheid laat zien in hoeverre supermarkten een gezond voedingspatroon stimuleren. Om daarvan een beeld te krijgen is een onderzoeksmethode opgesteld in samenwerking met Diabetes Fonds, Hartstichting, Maag Lever Darm Stichting en Nierstichting, onder toeziend oog van een onafhankelijke Raad van Wetenschappers. De onderzoeksmethode is in het voorjaar van 2022 besproken met de supermarkten. In april is de definitieve versie gepubliceerd en begon het onderzoek.

In het onderzoek hebben we supermarkten vergeleken op vier onderwerpen:

  • doelstellingen die supermarkten zichzelf voor gezondheid hebben gesteld, en voortgangsrapportage hierop
  • (on)gezonde producten in het assortiment
  • (on)gezonde producten in de reclamefolder
  • mate waarin supermarkten op de winkelvloer de gezonde keuze makkelijk maken en de ongezonde keuze ontmoedigen.

Op basis van de Superlijst onderzoeksmethode en deze vier onderwerpen hebben we, onder toeziend oog van de Raad van Wetenschappers, de vergelijkingscriteria ontwikkeld.

› Download hier de volledige Vergelijkingscriteria Gezondheid 2022