Raad van Wetenschappers

De onderzoeksmethode voor Superlijst staat onder toeziend oog van een onafhankelijke Raad van Wetenschappers. De experts in deze Raad zien erop toe dat de vergelijking van supermarkten eerlijk is en bijdraagt aan daadwerkelijke verbetering van het voedselsysteem. De werkwijze van de Raad is vastgelegd in een reglement. Het reglement schrijft onder meer voor dat alle leden openheid geven over belangen en relaties. De Raad bestaat momenteel uit:

Methode

Lees meer over de Superlijst methode.