Verpakkingen: de bevindingen

Afspraken alleen op brancheniveau

Bij individuele supermarkten is nog weinig te zien van de afspraken die de sector heeft gemaakt over het terugdringen van verpakkingsmateriaal. Verpakkingen van voedsel dragen in grote mate bij aan vervuiling en klimaatverandering.

In één oogopslag deze bevinding zien of de hele Superlijst Groen downloaden?

Verpakkingsdoelstellingen niet gehaald

  • Supermarkten scoren met name op het formuleren van de doelen zoals geformuleerd in het brancheplan en het plastic pact en blijven achter in de rapportage.
  • Verpakkingsreductie doelstellingen worden niet gehaald.
  • Rapportage op plastic reductie niet concreet.
  • Geen enkele supermarkt besteed expliciet aandacht aan papier/karton, drankenkartons of glas.

Superlijst Groen

Download hier het hele rapport "Duurzaam voedsel. Welke supermarkten nemen de leiding?"

Superlijst Groen 2021

Voor Superlijst Groen onderzochten we in hoeverre de supermarkt een voedingspatroon stimuleert dat bijdraagt aan natuurbehoud en een gezond milieu.

Superlijst gaat internationaal

Binnenkort komt Superlijst ook uit in Engeland en Zweden. Lees hier het persbericht.