Superlijst Gezondheid 2020

13 okt. 2020

Weinig openheid over doelstellingen

Supermarkten geven gebrekkig inzicht in de mate waarin ze werken aan de afspraken uit het Preventieakkoord. Vooralsnog heeft geen van de supermarkten adequate doelstellingen voor het verkopen van gezonde producten. Bestaande doelstellingen en rapportages zijn niet goed te interpreteren, omdat ze zich beperken tot het assortiment huismerken. Vanuit het perspectief van supermarkten is het onderscheid tussen huismerk en A-merk logisch, maar voor de gezondheid van hun klanten is dat niet relevant. De afspraken in het Preventieakkoord over het stimuleren van de Schijf van Vijf maken geen onderscheid tussen A-merken en huismerken. Een aantal supermarkten neemt wel goede stappen om in de toekomst te kunnen rapporteren over het gehele assortiment, zodat de maatschappij inzicht krijgt in hoeverre er gewerkt wordt aan de afspraken in het Preventieakkoord.

Verder lezen

Wil je het werk van Questionmark steunen?

Wil je meer weten over onze Superlijsten?

Lees meer