Voedselverspilling

Supermarkten tonen bewustzijn over voedselverspilling, maar missen concrete doelstellingen

Alle supermarkten tonen beginnend bewustzijn op gebied van voedselverlies (vooraleer voedsel de supermarkt/consument bereikt) en/of voedselverspilling (vanaf de supermarkt). Supermarkten beginnen actie te ondernemen, maar duidelijke definities, meetbare doelstellingen en rapportage over die doelstellingen ontbreken vaak of zijn nog in ontwikkeling. Supermarkten betrekken ook geen externe partijen om het totale voedselverlies en de totale voedselverspilling te beoordelen of om hun acties te evalueren.

Delhaize is de enige supermarkt met duidelijke definities voor voedselverspilling, meetbare doelstellingen en rapportage over deze doelstellingen. In dat opzicht kan Delhaize worden beschouwd als koploper op dit onderwerp. We zien enkele goede praktijken rond donatie en het benutten van voedseloverschotten, zoals het actieplan tegen voedselverspilling van Aldi, ‘Good Taste, Zero Waste’ van Lidl, de ‘Zero Waste Box’ van Carrefour en de ‘enVie’-soepen van Colruyt. De acties van de supermarkten zijn wel nog vooral gericht op de consument. Samenwerkingen en initiatieven om voedselverlies in de toeleveringsketen terug te dringen zijn zeldzaam.