Dierenwelzijn: minder dierlijk

14 dec. 2021

Naast het produceren van meer diervriendelijkere dierlijke producten, is het voor dierenwelzijn ook belangrijk om minder dierlijke producten te consumeren. Een diergerichte duurzame veehouderij stuurt op de verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit (Dierenbescherming, 2020b). Op dit moment vormen dierlijke eiwitten zo'n 60% van de eiwitten in het gemiddelde Nederlandse voedingspatroon. Het Deltaplan veehouderij van de Dierenbescherming stelt dan ook het doel het aandeel dierlijke eiwitten in het dieet omlaag te brengen van 60% naar 30% (Dierenbescherming, 2020a).

Wat hebben we onderzocht?

We onderzochten in hoeverre supermarkten doelstellingen hebben voor het verminderen van de verkoop van vlees, vis, zuivel en eieren. Daarnaast onderzochten we of een supermarkt rapporteert over de verkoop van vlees, vis, zuivel en eieren.

Bevindingen

Alleen Ekoplaza stelt zichzelf een doel dat neerkomt op het verminderen van de vleesverkoop en dierlijke zuivelverkoop. De doelen van andere supermarkten blijven beperkt tot de groei van de segmenten vleesalternatieven

Verder lezen

Wil je het werk van Questionmark steunen?

Wil je meer weten over onze Superlijsten?

Lees meer