Dierenwelzijn: rapportage en doelstellingen

Door de intensieve veehouderij staat het welzijn van dieren onder druk. Dit geldt zowel voor dieren die voor de vleesproductie worden gehouden als voor productiedieren die zuivel of eieren produceren. Ook bij viskwekerijen en in de visserij zijn er grote welzijnsproblemen.

Wat hebben we onderzocht?

Allereerst onderzochten we of de supermarkt doelstellingen heeft om de verkoop van dierlijke producten zonder relevante eisen aan dierenwelzijn te verminderen. In het publieke debat over dierenwelzijn is pas recent aandacht gekomen voor het welzijn van  vissen. We onderzochten om deze reden hoe supermarkten in het algemeen zich inzetten om ook het welzijn van vissen te verbeteren.

Naast de rapportages en websites van de supermarkten hebben we ook de assortimenten onderzocht. In de assortimenten deden we metingen om te bepalen in hoeverre supermarkten een ondergrens stellen op het gebied van dierenwelzijn. We onderzochten tot slot welke rol dierenwelzijn speelt in de aanbiedingen.

Bevindingen

Verschillende supermarkten hebben een begin gemaakt met het meten van dierenwelzijn in hun verkoopcijfers. Doelstellingen ontbreken nog grotendeels. Rapportage en beleid zijn vaak onduidelijk geformuleerd, wat een goede beoordeling bemoeilijkt. Ook het toegezegde einde aan de verkoop van ‘plofkip’ vult iedere supermarkt anders in. De verkoop van eieren blijkt in praktijk al grotendeels gedekt door BLK1.

Verder lezen

Wil je het werk van Questionmark steunen?

Wil je meer weten over onze Superlijsten?

Lees meer