Dierenwelzijn: verantwoordelijkheid

Een supermarkt kan er voor zorgen dat dieren in de vee-industrie een beter leven leiden, door (een deel van) hun dierlijke producten onder een dierenwelzijnskeurmerk te verkopen. Door het huidige aanbod van vlees, vis en zuivel zonder dierenwelzijnskeurmerk leiden echter nog heel veel dieren geen respectabel leven.

Wat hebben we onderzocht?

Allereerst onderzochten we of de supermarkt doelstellingen heeft om de verkoop van dierlijke producten zonder relevante eisen aan dierenwelzijn te verminderen. Ook bekeken we hoe supermarkten zich inzetten om ook het welzijn van vissen te verbeteren.

 Naast de rapportages en websites van de supermarkten hebben we ook de assortimenten onderzocht. In de assortimenten deden we metingen om te bepalen in hoeverre supermarkten een ondergrens stellen op het gebied van dierenwelzijn.

Bevindingen

Alle supermarkten behalve Ekoplaza leggen de verantwoordelijkheid voor een diervriendelijkere veehouderij nog veelal bij hun klanten. In sommige gevallen krijgt de klant zelfs geen keus voor producten uit diervriendelijkere veehouderij. Supermarkten zijn begonnen met het zetten van de eerste stappen om zélf verantwoordelijkheid te nemen door bijvoorbeeld enkel BLK1 of BLK2 producten aan te bieden. Dit gebeurt bij eieren, en bij enkele vleesproducten.

Vissenwelzijn

Een respectvolle omgang met vissen, zowel gekweekte als wild gevangen vis staat alleen bij Ekoplaza echt hoog op de agenda, door door zijn keten heen risico’s te inventariseren en leveranciers te toetsen op de aan de hand van deze risico’s opgestelde richtlijnen rondom duurzame vangst.

Jumbo en Albert Heijn hebben eerste stappen genomen om vissenwelzijn te verbeteren, via dialoog met keurmerken en het uitvoeren van onderzoek in de keten.

Verder lezen

Wil je het werk van Questionmark steunen?

Wil je meer weten over onze Superlijsten?

Lees meer