Beter Leven Keurmerk: dit vertelt het je

4 jun. 2019

Het Beter Leven Keurmerk

Het is ruim een twaalf jaar geleden dat de Dierenbescherming, bekend om haar inzet voor dierenwelzijn, haar eigen keurmerk presenteert: Het Beter Leven Keurmerk. De organisatie probeert met het logo een beter leven te bewerkstelligen voor het Nederlands vee. Denk hierbij aan runderen, kalfjes, kippen, konijnen, varkens en kalkoenen. Door afspraken te maken met veehouders werkt de Dierenbescherming aan verbetering van het dierenwelzijn in de vee-industrie. Hierbij staat een stapsgewijze aanpak centraal: afhankelijk van de leefomstandigheden van de dieren, kunnen veehouders Het Beter Leven Keurmerk met 1,2 óf 3 sterren ontvangen. Hoe meer sterren, hoe strenger de dierenwelzijnseisen waar het product aan moet voldoen. De eisen aan producten met een 3-sterren keurmerk zijn voor dierenwelzijn vergelijkbaar met biologische producten. De twee- en drie sterren keurmerken vallen onder de Topkeurmerken van Milieu Centraal.

De aanpak, waarbij je al beloond wordt met een keurmerk als je de eerste stappen naar verbetering zet, is uniek in Nederland. Zo’n 1600 Nederlandse boeren zijn inmiddels aangesloten bij het keurmerk.

sustainability

Ontwikkeling

In april 2019 werd bekend dat het Beter Leven Keurmerk ook natuur- en milieucriteria gaat meenemen in de beoordeling. De nieuwe criteria zijn inmiddels aangenomen door melkveehouderijen.

Je vindt Het Beter Leven Keurmerk op (producten met) vlees, zuivel en eieren. Voor vlees en eieren zijn er voorwaarden opgesteld voor elk van de drie sterren logo's. Het Beter Leven keurmerk met 1-ster is sinds kort ook te vinden op zuivelproducten, al zijn de keurmerk eisen daarvoor nog niet definitief bepaald.

Aan ‘diervriendelijke’ producten hangt vaak een prijskaartje. En dat kan een barrière zijn voor de koop ervan. Het sterrensysteem is daarom bedacht als  manier om ‘diervriendelijkere’ producten toegankelijker te maken voor de consument. Zo zit er bijvoorbeeld maar een klein prijsverschil tussen producten zonder keurmerk en dierproducten met 1-ster Beter Leven Keurmerk, maar wordt er wel een (klein) steentje bijgedragen aan verbetering van het dierenwelzijn. Een product met 2-sterren voldoet aan strengere voorwaarden dan 1-ster producten en is daardoor vaak weer wat duurder. De precieze eisen op gebied van dierenwelzijn per sterren logo zijn afhankelijk van het diersoort op de veehouderij.

animals

Dierenwelzijn: leefomstandigheden

Om diervriendelijkere producten te kunnen verkopen worden er met veehouderijen afspraken gemaakt over o.a. leefruimte, weide tijd, transport, ingrepen en slachtwijze van de dieren.

Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat dieren voldoende stalruimte hebben en moet er stro of ander zacht materiaal op de vloer liggen voor varkens en runderen om op te slapen. Ook moet er afleidingsmateriaal aanwezig zijn, materialen die verveling van de dieren moeten tegengaan en die natuurlijk gedrag stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan rubberen of kunststof speeltjes, een wroet apparaat voor varkens of een piksteen voor kippen.

Verder moeten de stallen voorzien zijn van voldoende voederplaatsen en moeten dieren toegang hebben tot schoon drinkwater. Ook moeten dieren buitenlucht en daglicht krijgen. Zo moeten koeien een gedeelte van het jaar in de weide kunnen staan, en moeten er voor kippen een uitloop naar buiten zijn. Ook worden er afspraken gemaakt over de transportduur van het vee.

animals

Dierenwelzijn: diergezondheid

Ook op gezondheidsgebied worden eisen gesteld. Zo is het verboden dieren te slachten zonder verdoving. Verder mogen er geen ingrepen worden gedaan die het dierenwelzijn aantasten. Kippen en kalkoenen moeten van een langzaam groeiend ras zijn. Kalveren krijgen ruwvoer zoals gedroogd gras of hooi om bloedarmoede wordt voorkomen. Castratie is bij varkens verboden, en mag bij runderen alleen gebeuren onder verdoving. Lees hier over de precieze maatregelen per ster.

environment

Milieu: veevoer en ontbossing

Sinds april 2019 hebben melkveehouderijen met één ster zich ook te houden aan nieuwe regels op gebied van natuur en milieu. Zuivelproducten krijgen een  Beter Leven Keurmerk met een ster als ze afkomstig zijn van koeien die voornamelijk gras en ruwvoer van lokale bodem eten. Later volgen ook pluimvee- en varkenshouderijen.

Een van de belangrijkste aandachtspunten is dat het veevoer zo lokaal mogelijk moet worden geproduceerd, liefst vers gras of ruwvoer (zoals gedroogd hooi of gras) in plaats van krachtvoer. Krachtvoer wordt namelijk vaak gemaakt graansoorten en peulvruchten die via intensieve landbouw in Zuid-Amerikaanse landen worden verbouwd. En deze intensieve landbouw kent veel problemen op het gebied van mens en milieu. Zo is er op grote schaal sprake van ontbossing, en wordt er overmatig gebruik gemaakt van kunstmest om te grond vruchtbaar te houden. Doordat het land in bezit komt van multinationals ontstaan er verder problemen in de voedselvoorziening van de lokale gemeenschappen.

environment

Milieu: biodiversiteit

Met de nieuwe maatregelen wordt ook geprobeerd de biodiversiteit op de weilanden te stimuleren. Om te zorgen dat het aantal bloemen, insecten en planten door de jaren toeneemt, moet minimaal 15% van het terrein tot grasland ontwikkelen zonder dat het wordt bewerkt.

Daarnaast mag er nog maar beperkt gebruik worden gemaakt van pesticiden en moeten de melkveehouderijen volledig gaan draaien op groene stroom.

Bronvermelding

Informatie op deze pagina is mede gebaseerd op de keurmerkenwijzer van Milieu Centraal, informatie van de Dierenbescherming en Natuur en Milieu. De richtlijnen zoals hierboven beschreven, zijn ook terug te vinden op productpagina’s van merken die transparant zijn via Questionmark.

Schrijf je in voor de Questionmark nieuwsbrief

 

Ook lezen over Fair Trade?