Verstegen Spices & Sauces
Verstegen

Op deze pagina lees je meer over de ambitie, uitdagingen en prestaties op het gebied van duurzaamheid en gezondheid van Verstegen. De informatie op deze pagina komt van Verstegen.

Informatie verstrekt op 19 feb. 2019
sustainability

Duurzaamheidsbeleid

In het huidige beleid van Verstegen zijn dit speerpunten op het gebied van duurzaamheid:

 • Het verminderen van het gebruik van elektriciteit staat voorop bij Verstegen. De elektriciteit die gebruikt wordt is afkomstig van Nederlandse wind.

 • Het kantoorgebouw van Verstegen is van energielabel G naar energielabel C gebracht in een jaar tijd. LED verlichting, aanwezigheidssensoren en een warmte-terugwinsysteem zijn aangebracht.

 • Samen met NGO’s heeft Verstegen trainingprogramma’s opgezet voor peperboeren. Ze krijgen les in Good Agricultural Practices waarbij veel aandacht is voor voedselveiligheid en biologische landbouw.

 • Samen met een van haar leveranciers betaalt Verstegen de schooluniformen van de kinderen van de werknemers. Hierbij wordt een actieve bijdrage geleverd aan een beter inkomen.

 • Verstegen werkt samen met een sociale werkplaats. Ruim 150 personen werken met plezier op het terrein van Verstegen aan het verpakken van specerijen.

 • Met satellieten worden 100.000 peperboeren geholpen een betere opbrengst van hun land te krijgen. Tegelijkertijd wordt de natuur beschermd door adviezen te geven over het gebruik van kunstmest.

Topkeurmerken

Met een keurmerk kan een merk laten zien dat het zich inspant om duurzamere producten te maken. Onderstaande lijst laat zien welke topkeurmerken producten van dit merk dragen. Questionmark hanteert de definities van topkeurmerk zoals die zijn vastgesteld door Milieu Centraal.

Biologische landbouw
8 producten met het keurmerk Biologische landbouw
Bij 350 producten werkt Verstegen niet met een topkeurmerk.
sustainability

Duurzaamheidsambities

De komende jaren werkt Verstegen op deze gebieden aan duurzaamheid:

 • Verstegen wil in 2020 CO₂-neutraal zijn en heeft daarvoor een strategisch plan opgezet. CO₂ uitstoot verminderen en compenseren zijn daarin vastgelegd.

 • Verstegen is van plan in 2019 een eerste product in blockchain opgenomen te hebben en daarmee de consument inzage te geven in de verdienste van de boer. In 2020 zullen minstens vijf producten volgen.

 • In voedselbossen groeien verschillende gewassen waaronder specerijen samen. De boer krijgt hiermee een gelijkmatig inkomen, de natuur krijgt ruimte. In 2020 zullen drie van deze bossen gereed zijn.

 • Van drie producten is onderzocht of er sprake is van kinderarbeid. Elk jaar zullen er drie meer volgen en waar nodig worden er maatregelen getroffen om dit tegen te gaan.

 • Kunststof verpakkingen worden teruggedrongen en er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gerecycled materiaal. Een plan is gereed in 2019 en de uitvoering is gereed in 2020.

 • Verstegen wil weten wie de boeren zijn achter de specerijen en hen helpen in het bereiken van een leefbaar inkomen. In 2020 zijn de 20 belangrijkste ketens in kaart gebracht.

health

Gezondheidsbeleid

In het huidige beleid van Verstegen zijn dit speerpunten op het gebied van gezondheid:

 • Alle nieuw ontwikkelde Verstegen producten zijn clean label, ze bevatten geen kunstmatige toevoegingen.

 • Sauzen zonder suiker zijn geïntroduceerd in samenwerking met Illie Billie, speciaal voor kinderen met suikerziekte.

Gezondheidsscores

Questionmark geeft producten een gezondheidsscore, afgeleid van de Schijf van Vijf. Hieronder is te zien hoe de gezondheidsscores verdeeld zijn voor de producten van dit merk. Sommige soorten producten, zoals kruiden of babyvoeding, kunnen geen score krijgen. Die producten zijn hieronder niet meegenomen.

135
151
Ja
Minst
135 van 329 producten zijn gezond volgens de schijf van vijf (en 29 producten zonder beoordeling).
health

Gezondheidsambities

De komende jaren werkt Verstegen op deze gebieden aan gezondheid:

 • We streven ernaar in 2024 dat 94% van onze producten zonder toegevoegd suiker en zout verkrijgbaar zijn.

Verstegen doet mee aan…

IMVO Convenant
Beperkt risico's op misstanden op het gebied van mensenrechten en milieu.
Lees meer over de afspraken
Sustainable Spices Initiative
Werkt aan verduurzaming van internationale productieketens van specerijen.
Lees meer over de afspraken
Back to the Origin
Maakt productieketens transparant met gebruik van blockchain-technologie.
Lees meer over de afspraken
Living Wage Lab
Helpt bedrijven in de voedselindustrie om leefbaar loon te realiseren.
Lees meer over de afspraken
Partner van MVO Nederland
Geeft toegang tot een netwerk van bedrijven die werken aan verduurzaming.
Lees meer over de afspraken
SpiceUp
Ondersteunt peperboeren met geografische informatie.
Lees meer over de afspraken

Michel Driessen, directeur Verstegen

De verpakkingen van kruiden en specerijen zijn in 2025 volledig gemaakt van gerecycled materiaal met een minimale footprint. We zoeken naar andere vormen van verpakken, zo wordt er gekeken naar enerzijds navulbare verpakkingen maar anderzijds naar portie-verpakkingen. Het doel is in beide gevallen het terugbrengen van het aantal verpakkingen.

 Website  MVO jaarverslag  Stuur een email

Bron

De informatie op deze merkpagina komt van Verstegen zelf. Questionmark vraagt bedrijven deze informatie naar waarheid te delen en vraagt de directie van Verstegen om garant te staan voor de betrouwbaarheid van deze informatie.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

 

Transparant over Duurzaamheid