Halfvolle melk halfvol (2.4L)
Campina
Campina is transparant via Questionmark
Halfvolle melk halfvol (2.4L)Campina
  Duurzaamheid

  Duurzaamheid

Algemene aandachtsgebieden

Onderstaande onderwerpen zijn op basis van wetenschappelijk onderzoek vastgesteld als meest belangrijke aandachtspunten in de keten.

animals

Dierenwelzijn

Belangrijke aandachtsgebieden bij dierenwelzijn zijn leefruimte, gezondheid en lichamelijke ingrepen.

Belangrijke aandachtspunten op het gebied van dierenwelzijn in de zuivelketen zijn:

 • Voldoende leefruimte voor natuurlijk gedrag
 • Diergezondheid en antibioticagebruik
 • Het uitvoeren van lichamelijke ingrepen als onthoornen.
environment

Milieu

Belangrijke aandachtsgebieden bij milieu zijn broeikasgassen, bosgebieden en mest.

De productie van zuivel kan schadelijke gevolgen hebben voor het milieu. Belangrijke aandachtsgebieden in de zuivelketen zijn:

 • Uitstoot van broeikasgassen tijdens de productie en verwerking van zuivel.
 • Risico op verdwijnen van (waardevolle) bosgebieden voor de productie van veevoer
 • Lucht- en watervervuiling door mest
social

Mensenrechten

Belangrijke aandachtsgebieden bij mensenrechten zijn gezondheid en veiligheid.

De zuivelsector kent veel kleine boeren, vaak familiebedrijven, die soms gebruik maken van tijdelijke krachten. Een belangrijk aandachtspunt op melkveehouderijen is:

 • Gezondheid en veiligheid van de werknemers.

Keurmerken


Milieu

Mens

Dier
Topkeurmerken 

Met een keurmerk kan een merk laten zien dat het zich inspant om duurzamere producten te maken. Questionmark hanteert de definities van topkeurmerk zoals die zijn vastgesteld door Milieu Centraal.

On the way to PlanetProof 

On the way to PlanetProof heeft een brede benadering van verduurzaming van producten en diensten. De criteria van PlanetProof hebben betrekking op de hele levenscyclus van het product of de dienst. Een aantal van de duurzaamheidsthema’s die PlanetProof belangrijk vindt zijn: arbeidsomstandigheden, uitstoot van broeikasgassen, energie en watergebruik, verpakking en afval, biodiversiteit, dierenwelzijn, gewasbescherming.

Overige keurmerken en logo's 

Deze overige keurmerken en logo's voldoen niet aan de richtlijnen op betrouwbaarheid en transparantie van Milieu Centraal.

Weidezuivel - 100% weidemelk

Maatregelen door Campina

Voordat je een product in handen hebt, heeft het een hele reis afgelegd door de productieketen. Hier zie je de belangrijkste ketenstappen, met bij iedere stap wat Campina zelf aangeeft te doen om mogelijke problemen aan te pakken. Maatregelen die vereist zijn om een (top)keurmerk te verkrijgen, kun je zien door het filter te gebruiken. Je kunt ook bekijken wat een merk extra doet, door te filteren op 'eigen maatregelen'.

Filter op:
 • Veevoer
   Eigen maatregelen
  • Campina garandeert dat hun melkveehouders bij het aanschaffen van voer rekening houden met het risico op ontbossing en inzet voor natuurbehoud. Zij garanderen dat er sinds 2010 voor het telen van voer geen landbouwgrond is aangelegd op de plaats van:

   • Waardevolle bosgebieden ('High Conservation Value Forest'). Dit garanderen ze voor het voer van 100% van hun melkveehouderijen. De voor veevoer gebruikte soja is namelijk gecertificeerd met het RTRS certificaat.

   • Bijzondere bosgebieden waarin veel koolstof is opgeslagen ('High Carbon Stock forest'). Dit garanderen ze voor het voer van 100% van hun melkveehouderijen. Ook dit is vereist door het RTRS certificaat.

  • Keurmerk On the way to PlanetProof
  • Tenminste de helft van het eiwit in veevoer is afkomstig van eigen land. Deze PlanetProof maatregel stimuleert de zelfvoorzienendheid, het beperken van verliezen, en verlaging van het aandeel eiwit in krachtvoer.

 • Veeteelt
   Eigen maatregelen
  • Van 100% van de koeien die melk geven voor Campina, houdt zij bij wat de gemiddelde levensduur van de koe is, namelijk 2.038 dagen.

  • Campina is actief bezig met het monitoren of verbeteren van dierenwelzijn:

   • 100% van de melk is afkomstig van melkveehouderijen die voldoen aan een erkend dierenwelzijnskeurmerk. Alle melkveehouderijen die leveren aan Campina nemen deel aan het Foqus Planet programma van Campina.

   • 100% van de melk is afkomstig van melkveehouderijen waar regelmatig externe controles op dierenwelzijn plaatsvinden, door een partij zonder belang in de organisatie. Ook dit is een eis van het Foqus Planet programma.

  • Campina heeft een duidelijke aanpak voor een laag en verantwoord antibioticagebruik in de veehouderij:

   • Campina gebruikt voor 100% melk van melkveehouderijen met een beleid op antibioticagebruik, begeleid door dierenartsen. Dit is namelijk verplicht vanuit de Nederlandse regelgeving voor zuivel en alle melkveehouderijen van Campina staan in Nederland.

   • Campina garandeert voor 100% van de melkveehouderijen dat dit beleid strikt wordt gevolgd. Ook dit is verplicht voor Nederlandse melk.

   • Campina monitort het antibioticagebruik op 100% van de boerderijen waar het melk van afneemt. Ook dit is verplicht voor Nederlandse melk.

  • Campina is actief bezig met de bodem- en waterkwaliteit: De melkveebedrijven die aan Campina leveren nemen namelijk deel aan het Foqus Planet programma.

   • 100% van de melk is afkomstig van melkveehouderijen met een controleerbaar beleid voor het gebruik van meststoffen.

  • Campina is actief bezig met het behoud van een goede bodemkwaliteit:

   • Campina werkt samen met andere partijen aan het verbeteren van bodemkwaliteit en/of -erosie.

  • Campina is actief bezig met het behoud van biodiversiteit, door:

   • Het ter plaatse uitvoeren van een biodiversiteitsbeoordeling. 100% van de melk is afkomstig van melkveehouderijen die dit hebben gedaan. Campina heeft een biodiversiteitsmonitor waarmee de netto invloed op biodiversiteit (dichtbij en ver weg) in kaart wordt gebracht.

   • Het implementeren van een lokatie specifiek biodiversiteitsplan, gebaseerd op de biodiversiteitsbeoordeling. 100% van de melk is afkomstig van melkveehouderijen die dit hebben.

  • Campina past technieken voor emissiereductie toe om de luchtkwaliteit op en rond de boerderij te verbeteren:

   • Bij 100% van de mestopslag en mesttoepassing. Dit is namelijk verplicht vanuit de Nederlandse regelgeving voor zuivel en alle melkveehouderijen van Campina staan in Nederland.

  • Campina is bewust bezig met het watergebruik:

   • 100% van de melk van Campina is afkomstig van melkveehouderijen die in gebieden zitten met een laag waterrisico. Deze melk komt namelijk van Nederlandse melkveehouderijen.

  • Campina heeft de uitstoot van broeikasgassen berekend:

   • Op de melkveehouderijen komt de uitstoot van broeikasgassen vrijwel overeen met 1,3 kilo CO₂ per kilo melk.
    Dit is de uitstoot inclusief op het bedrijf gebruikte inputs zoals kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen, veevoer, vervoersbewegingen, etc., en geldt voor 100% van de melkstroom.

  Toon alles (20)
 • Verwerking
   Voor dit product liggen de belangrijkste aandachtsgebieden niet in deze ketenstap.
  • Verpakking
    Voor dit product liggen de belangrijkste aandachtsgebieden niet in deze ketenstap.
   • Consumptie en afval
     Voor dit product liggen de belangrijkste aandachtsgebieden niet in deze ketenstap.
    • Ketenbrede maatregelen
     • Om het PlanetProof keurmerk te behalen moet een melkveehouder op een van de thema's (klimaat, dierwelzijn/ -gezondheid, biodiversiteit) een extra stap nemen bovenop de basiseisen van het keurmerk.

    Campina over hun duurzaamheid:

    Met betrouwbare, relevante en voedzame zuivelproducten draagt FrieslandCampina bij aan duurzame voeding van de groeiende wereldbevolking. Onze purpose 'nourishing by nature' staat voor betere voeding voor consumenten, goede inkomsten voor onze boeren, nu en in de toekomst.

    Hein Schumacher, algemeen directeur FrieslandCampina

      Gezondheid


    Voor dit product kan geen gezondheidsscore berekend worden.

    Voedingswaarden

    Geen informatie beschikbaar over de voedingswaarden van dit product

    Ingrediënten

    Geen informatie beschikbaar over de ingrediënten van dit product

    Bron

    Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 16-09-2022.

    Voor het identificeren van de aandachtsgebieden die in deze productieketen worden getoond, gebruikt Questionmark de methode van The Sustainability Consortium. De informatie over maatregelen voor deze aandachtsgebieden is door Campina aangeleverd op 26-03-2019. Questionmark vraagt de directie van Campina om garant te staan voor de betrouwbaarheid van deze informatie. Daarnaast neemt Campina maatregelen die vereist zijn voor het On the way to PlanetProof keurmerk.

    Boodschappenvergelijker

    Vergelijk Halfvolle melk halfvol (2.4L) met een ander product naar keuze op gezondheid en duurzaamheid.

    Zoek nog een product op

    Meer lezen over Questionmark?

    Achtergrond